Sim số đẹp trả trước giá rẻ

27/06/2020 2591

Bán Sim số đẹp trả trước giá rẻ Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobile

Sim số đẹp trả trước giá rẻ

STT    MOBI CỘT 1    GIÁ    MOBI CỘT 2    GIÁ    MOBI CỘT 3    GIÁ
1    0908.192.789    8tr    SIM CÓ GÓI C90N        0777.775.785    15tr
2    08.9992.39.39    8tr    0902.81.75.95    490    0931.28.90.90    2tr5
3    0908.74.14.99    490    0902.38.1900    490    0931.29.90.90    3tr5
4    0933.97.34.99    690    0902.66.81.61    600    0931.25.87.87    1tr9
5    0933.43.64.99    490    090.97.456.80    490    0931.29.87.87    2tr5
6    0933.25.34.99    500    0909.443.012    690    0931.20.87.87    1tr9
7    0908.52.42.99    600    09097.345.91    490    0931.27.85.85    2tr2
8    0908.91.54.99    600    0902.862.887    590    0931.28.85.85    3tr5
9    0933.96.14.99    600    0909.443.707    790    0931.29.85.85    3tr
10    0931.97.40.99    600    0902.663.101    500    0931.22.84.84    2tr
11    0937.29.30.99    1tr2    090.686.91.97    690    0931.22.94.94    1tr9
12    0931.91.83.99    790    0906.70.03.07    590    0931.21.76.76    1tr9
13    0934.817.199    590    090.678.86.81    650    0931.25.76.76    1tr9
14    0901.324.799    590    0937.757.882    790    0931.28.76.76    2tr5
15    0932.504.299    490    0933.21.09.71    900    0931.29.76.76    2tr5
16    0908.74.60.99    500    0937.25.01.82    900    0931.20.95.95    2tr5
17    0789.26.70.79    790    07.86.88.66.83    2tr5    0931.27.95.95    2tr5
18    0789.31.70.79    790    sim năm sinh         0931.29.95.95    3tr5
19    078.73.72.777    4tr5    093.234.9799    2tr9    0931.54.95.95    1tr9
20    0787.368.777    3tr5    0931.970.996    790    0931.25.90.90    1tr9
21    0766.378.777    3tr5    0931.971.696    790    0931.26.90.90    1tr9
22    0789.370.777    3tr5    0932.530.996    600    0931.54.94.94    3tr5
23    0778.372.777    3tr5    0932.502.996    600    0931.26.67.67    3tr5
24    0768.370.777    3tr5    0931.944.696    600    0706.737.888    7tr
25    0788.212.777    3tr5    0795.6.1.2017    900    07.990.62.999    9tr
                        
                    TRANG 2    
STT    THẦN TÀI 39-79    GIÁ     LỘC PHÁT - 68    GIÁ     LỘC PHÁT - 68    GIÁ
1    0934.580.979    1tr6    0937.215.468    1tr2    0931.371.568    1tr2
2    0903.28.30.79    1tr5    0931.38.52.68    1tr5    0932.41.40.68    900
3    0936.420.179    900    0934.962.568    900    0934.86.21.68    900
4    09.344.844.79    1tr2    0931.569.468    1tr2    0934.330.768    900
5    0936.28.48.79    1tr8    0931.380.368    2tr5    0932.37.64.68    1tr2
6    0934.675.179    990    0931.367.568    1tr8    0932.30.64.68    1tr2
7    093.62.64.479    990    0933.78.59.68    1tr8    0934.470.579    1tr2
8    0934.451.879    900    0935.534.768    900    0936.400.379    1tr5
9    0934.611.379    1tr2    0931.354.368    1tr8    0936.122.479    900
10    0934.475.779    1tr2    0933.61.30.68    1tr6    0931.38.92.99    1tr2
11    0904.644.279    1tr2    0904.730.268    900    0904.624.179    900
12    09.345.350.79    900    0934.905.868    1tr6    0934.624.379    900
13    0936.014.679    900    0908.57.64.68    1tr5    0934.991.768    900
14    0936.442.879    1tr2    0937.29.44.68    1tr2    0934.68.60.79    900
15    09.345.31.279    900    0934.360.968    900    0936.42.71.79    1tr2
16    0934.624.579    1tr5    0933.409.768    900    0904.52.20.79    900
17    0909.587.559    790    0935.66.40.68    1tr2    0934.481.779    1tr5
18    090.349.1579    1tr8    0934.758.268    900    0908.75.20.68    1tr2
19    0934.45.85.79    1tr2    0935.48.08.68    1tr8    0931.79.44.68    1tr2
20    0934.506.479    900    0937.107.268    1tr5    0903.423.179    1tr2
21    0908.734.168    1tr2    0937.494.368    1tr5    0936.44.72.79    1,5tr
22    0908.55.40.68    950    0935.402.368    1tr8    0902.163.479    900
23    0908.27.30.68    1tr2    0936.57.30.68    1tr2    09.345.220.79    900
24    0908.26.40.68    950    0935.042.168    1tr5    0904.58.20.79    900
25    09.012.53.468    1tr2            0934.676.579    1tr9
26                    0903.406.179    1tr2
27                    0931.73.50.79    1tr2
28    0937.757.882    650                
STT    MOBI CỘT 4        MOBI CỘT 5         MOBI CỘT 6    
                        
                    TRANG 3    
STT    MOBI CỘT 7    GIÁ    MOBI CỘT 8    GIÁ    MOBI CỘT 9    GIÁ
1    ĐUÔI 88    GIÁ    ĐUÔI 88    GIÁ    ĐUÔI 39    GIÁ
2    0931.94.60.88    490    0937.012.488    600    0908.071.539    600
3    0931.953.988    600    093.49.012.88    600    0908.047.639    600
4    0931.96.10.88    490    0903.83.54.88    600    0908.455.239    600
5    0931.985.388    600    0931.15.27.88    450    0903.447.439    900
6    0934.85.09.88    600    0903.85.17.88    600    0904.609.439    600
7    0934.743.688    690    0901.54.23.88    450    0935.91.50.39    600
8    0932.537.488    450    0937.78.20.88    690    09.0659.0639    790
9    0934.735.988    450    0903.974.188    490    0902.285.439    500
10    0931.923.188    690    0903.84.01.88    500    0935.760.739    900
11    0932.516.988    600    0933.87.50.88    790    0932.347.539    600
12    0931.914.388    450    0903.89.64.88    600    0936.061.039    600
13    0931.960.288    500    0908.74.20.88    450    0934.465.239    500
14    0934.82.35.88    500    0931.83.07.88    690    0935.78.20.39    600
15    0931.95.04.88    490    0931.82.57.88    690    0938.601.539    600
16    0934.903.788    400    0931.83.27.88    690    0901.125.439    500
17    0932.594.388    500    0937.20.60.88    690    093.1945.139    790
18    0934.78.12.88    500    0903.91.30.88    500    0935.29.54.39    900
19    0934.80.6788    790    0932.76.74.88    490    0908.019.439    900
20    0934.98.05.88    450    0937.58.30.88    790    0908.005.039    790
21    0934.81.94.88    500    0931.89.70.88    690    0908.206.439    600
22    0934.80.26.88    550    0934.85.07.88    500    0908.072.539    790
23    0931.901.788    500    0934.913.188    500    0931.92.6786    900
24    0934.87.03.88    690    0931.95.40.88    450    0931.93.6786    900
25    0934.914.388    450    0932.50.90.88    690    0938.76.04.07    400
HOT LINE  0901.656.888 & 0906.355.368                        
                        
                    TRANG 4    
STT    MOBI CỘT 10    GIÁ    MOBI CỘT 11    GIÁ    MOBI CỘT 12    GIÁ
1    0934.949.366    600    0931.909.677    690    0935.85.8880    1tr5
2    0934.779.166    500    0932.443.262    500    0908.61.6660    1tr5
    0934.877.262    500    0932.441.262    500    09.3813.3815    1tr5
4    0932.434.665    500    0931.998.626    790    0931.92.7770    900
5    0931.992.646    600    0934.933.262    450    0932.50.4446    600
6    0932.550.676    690    0931.968.757    450    0932.52.6665    900
7    0931.911.665    690    0931.963.226    450    0934.92.6661    500
8    0931.959.665    690    0932.509.626    450    0932.53.0001    490
9    0931.981.877    500    0932.519.336    450    0932.56.1112    790
10    0932.546.676    650    0932.586.119    500    0934.87.3331    490
11    0931.949.177    590    0932.502.676    450    0931.92.4443    490
12    0931.990.656    690    0931.95.7797    450    0932.59.7776    900
13    0931.71.71.38    790    0934.88.9876    500    0932.52.7776    900
14    0903.414.303    500    093.19.91.917    690    0934.71.0002    450
15    0936.225.833    650    0931.92.92.71    650    0932.54.3337    600
16    0936.233.717    690    0931.990.901    790    0935.73.7770    900
17    0903.449.662    600    0931.91.91.48    650    0934.96.7770    500
18    09.046.046.74    500    0931.933.885    650    093.909.7775    900
19    09.046.046.84    500    093.1991.887    900    093.660.7774    900
20    0902.116.005    500    0931.96.37.67    390    0939.21.6663    900
21    0931.755.717    790    0931.915.389    790    0934.82.6660    500
22    0936.22.38.44    500    090.441.79.78    600    09071.52225    900
23    0902.147.174    1tr5    0934.190.690    790    09329.52225    900
24            0903.414.303    490    09319.888.74    500
25            0903.466.141    490        
HOT LINE  0901.656.888 & 0906.355.368                        
                        
                                  TRANG 5    
STT    MOBI CỘT 13    GIÁ    MOBI CỘT 14    GIÁ    MOBI CỘT 15    GIÁ
1    0795.2345.83    790    0768.50.77.88    900    0787.75.11.88    690
2    0763.75.16.16    600    0766.59.33.66    690    0763.59.33.88    690
3    0788.67.11.99    900    0787.63.77.88    900    0763.51.33.88    690
4    0702.78.11.66    600    0763.71.33.88    790    0763.61.22.99    790
5    0702.79.11.66    600    0763.56.33.88    790    0762.78.22.99    790
6    0705.98.11.66    600    0795.60.77.88    900    0702.76.11.66    600
7    0788.57.11.99    900    0763.58.11.66    600    0775.93.08.08    600
8    0763.57.1166    500    0795.70.11.99    790    SIM NĂM SINH     
9    0763.78.33.88    790    0783.758.785    790    0931.92.6696    600
10    0774.51.77.88    790    0796.67.33.66    600    0931.987.696    600
11    0788.51.11.88    900    0787.75.33.66    600    0931.934.996    600
12    0788.63.11.88    900    0763.70.33.88    800    0934.765.887    390
13    0763.67.33.88    900    0766.72.33.66    650    0934.892.997    390
14    0787.62.11.66    600    0766.70.33.66    650    0932.416.887    390
15    0763.51.11.66    600    0763.58.22.99    790    0932.402.887    390
16    0799.37.33.66    600    0788.51.11.66    600    0934.941.887    390
17    0796.52.33.66    600    0795.63.11.99    790    0934.923.887    390
18    0763.57.3388    900    0787.67.11.88    790    0932.437.998    500
19    0787.76.11.88    790    0787.65.11.66    600    0934.748.997    390
20    0795.70.33.66    600    0766.31.11.55    600    0938.24.56.59    450
21    0766.70.33.88    800    076.929.65.65    800    0938.50.17.37    390
22    0766.51.33.88    800    076.929.75.75    800    0938.943.885    390
23    0787.56.11.88    800    070.228.75.75    800    0938.151.884    500
24    0787.69.11.88    800    078.229.75.75    800        
25    070,567.3300    600    0788.65.11.99    800        
HOT LINE  0901.656.888 & 0906.355.368                        
                        
                    TRANG 6    
STT    MOBI CỘT 16    GIÁ    MOBI CỘT 17    GIÁ    MOBI CỘT 18    GIÁ
1    0936.249.388    500    0903.477.223    450    SIM CẶP TIẾN     
2    0936.225.101    450    0904.606.442    450    0938.95.23.83    500
3    0902.115.101    500    0931.709.884    300    0938.93.27.87    500
4    0902.117.545    450    0936.259.771    390    0906.70.93.96    650
5    0902.116.223    500    0902.145.717    450    0938.07.24.94    390
6    0902.113.400    400    09.0110.7767    650    0936.24.58.78    790
7    093.85.123.22    400    0936.395.303    400    0902.16.48.78    790
8    0902.118.676    790    0931.72.55.69    390    0936.31.27.57    450
9    0903.227.414    490    0936.249.676    390    0931.90.16.76    450
10    0936.225.611    600    0901.968.336    450    0931.71.02.82    500
11    0904.606.944    450    0932.568.757    500    0936.25.13.73    450
12    0936.225.600    600    0931.568.776    500    0931.72.08.48    450
13    093.46.55505    600    0932.518.113    600    0909.47.30.50    450
14    0936.221.778    900    0936.237.883    500    0936.25.20.26    690
15    0903.229.323    600    0907.487.993    450        
16    0903.22.64.94    500    0938.13.91.98    600    ĐUÔI 88    GIÁ 
17    0903.448.373    500    0938.21.86.21    600    0937.52.70.88    500
18    0936.22.37.47    490    0938.631.559    600    0933.129.788    600
19    0936.22.09.22    790    0938.67.68.96    500    0931.85.27.88    600
20    0936.252.880    600    0938.19.55.85    490    0931.89.14.88    500
21    0931.755.646    500    0938.14.47.14    500    0903.905.788    600
22    0931.722.515    500    0938.491.669    600    0903.84.57.88    600
23    0938.592.707    400            0901.632.788    600
24    0909.864.550    390            0931.305.788    600
25    0909.40.70.22    390            0931.159.788    600
HOT LINE  0901.656.888 & 0906.355.368                        
                        
                                TRANG 7       
STT    MOBI CỘT 19    GIÁ    MOBI CỘT 20    GIÁ    MOBI CỘT 21    GIÁ
1    0936.105.007    390    0902.137.455    390    0936.25.3303    390
2    0935.914.669    500    0931.720.556    390    0931.718.775    390
3    0936.13.80.89    790    09.345.02.689    600    0907.845.338    490
4    0936.172.998    600    0936.397.050    350    0936.236.003    350
5    0931.725.994    450    0902.149.002    350    0931.713.078    800
6    093.17.18.115    600    0902.176.454    350    0901.753.626    390
7    0936.247.848    450    0936.238.664    350    0936.268.177    450
8    0903.47.09.77    350    0902.169.117    400    0936.268.003    390
9    0902.14.32.92    390    0931.71.25.77    390    0936.265.030    300
10    0903.475.828    450    0936.252.771    480    0936.268.977    450
11    0902.139.277    450    0902.134.772    390    0938.20.31.91    450
12    0903.476.289    500    09.345.923.77    350    0936.245.766    450
13    0903.476.991    390    0901.70.40.86    390    09.3338.1921    450
14    0936.253.474    350    0902.129.378    600    0936.308.277    390
15    0903.46.23.83    390    090.21.29.313    390    090.60.111.47    390
16    0903.472.505    350    0903.462.055    350    0938.027.996    500
17    0903.476.155    390    0932.573.626    390    0903.460.877    350
18    0904.622.717    450    0931.937.119    600    0931.726.559    500
19    0931.702.446    390    0931.981.877    500    0931.712.884    350
20    0903.472.116    390    0931.942.998    500    0936.39.53.57    350
21    0903.472.557    350    0931.954.887    500    0931.728.060    350
22    0936.237.155    350    0931.965.887    500    0903.462.994    350
23    0902.174.991    390    0934.744.887    500    0903.462.115    450
24    0901.769.116    450    0932.528.997    500    0902.180.677    390
25    0909.186.334    450            0909.43.01.21    450
HOT LINE  0901.656.888 & 0906.355.368                        
                   GIAO NHANH :  ĐT: 0901.656.888 & 0906.355.368                        
                                    TRANG 8    
STT    MOBI CỘT 22    GIÁ    MOBI CỘT 23    GIÁ    MOBI CỘT 24    GIÁ
1    ĐUÔI 668        ĐUÔI 668        ĐUÔI 79     
2    0772.917.668    500    0773.870.668    500    0776.107.679    500
3    0764.922.668    500    076.48.84.668    500    0773.039.679    900
4    07766.04.668    500    0773.107.668    500    0775.773.279    400
5    0772.9.10.668    500    0769.627.668    690    077717.22.79    900
6    077.41.456.68    790    0773.844.668    500    0772.038.979    500
7    077.20.21.668    790    0767.120.668    500    0772.09.76.79    500
8    07797.456.68    790    0776.732.668    500    0772.069.179    900
9    0777.942.668    600    0776.141.668    500    0776.112.079    450
10    07.686.70.668    900    0773.724.668    500    077.6662.179    600
11    0764.600.668    900    076.44.54.668    500    077.38.17.179    790
12    07799.14.668    500    0769.730.668    500    0775.059.279    500
13    0777.649.668    600    0776.153.668    500    07.07.019.279    900
14    0773.157.668    500    0774.769.668    500    07766.189.79    650
15    076.40.41.668    500    0764.735.668    500    0778.07.5679    790
16    0778.610.668    700    0773.085.668    500    07.07.185.879    500
17    0773.150.668    500    0764.86.16.68    600    0773.004.779    500
18    0767.137.668    500    0778.632.568    500    0789.31.70.79    600
19    0769.657.668    500    0773.69.10.68    500    0789.26.70.79    600
20    076.51.53.668    500    0775.025.568    500    0777.603.279    600
21    076.54.59.668    500    0773.920.968    500    0777.052.679    600
22    0773.700.668    600    0773.152.968    450    0773.906.379    400
23    07.686.20.668    900    0779.672.968    500    0773.062.279    400
24    0767.327.668    500    0775.983.568    500    0773.788.968    790
HOT LINE  0901.656.888 & 0906.355.368                        
HOTLINE: 0901.46.4567 & 0777775.785                        
                                    TRANG 9    
STT    CỘT 25 - ĐUÔI 68    GIÁ    CỘT 26 - ĐUÔI 68    GIÁ    CỘT 27 - 39 NK     GIÁ
1    077.69.36.368    900    076.97.34568    900    ĐUÔI 88    
2    07779.500.68    690    0773.67.62.68    900    0933.917.488    400
3    0777.0200.68    690    07799.022.68    600    0931.84.94.88    550
4    0777.63.00.68    690    0779.189.568    600    0931.439.488    900
5    0777.987.268    790    0775.159.768    600    0931.839.488    600
6    0777.105.268    790    0778.619.268    600    0933.689.488    600
7    07779.510.68    600    077.995.60.68    600    0935.304.388    500
8    0777.038.968    900    07799.030.68    600    0937.86.30.88    600
9    0777.908.268    900    0773.905.368    600    093.18.407.88    900
10    07779.70.368    900    0772.918.568    600    0931.842.988    500
11    07779.75.368    900    0772.065.768    600    0933.985.488    450
12    07779.660.68    900    0772.032.968    600    0933.516.488    450
13    0777.613.268    690    0779.81.76.86    600    0934.903.988    500
14    0777.057.568    690    0772.625.368    600    0937.574.188    500
15    0772.759.668    600    0772.611.568    600    0933.714.188    500
16    07766.27.668    690    0778.692.568    600    0931.158.488    500
17    077.50.59.968    650    0778.033.768    600    0775.28.08.79    900
18    0765.207.668    650    0779.731.768    700    0768.39.56.39    690
19    0775.08.69.68    790    0778.015.768    600    070.222.30.39    600
20    0773.673.368    650    077.30.70.368    600    078.83.83.139    800
21    0772.053.668    650    077.6660.368    900    078.83.38.139    750
22    0776.773.968    650    0776.752.368    450    076.23.666.39    900
23    0779.00.62.68    650    07.789.002.68    600    0787.29.23.39    500
24    0779.118.968    1tr2    077.51.58.568    900    0776.69.21.69    500
25        07789.202.68        600        
HOT LINE  0901.656.888 & 0906.355.368                        
                                TRANG 9    TRANG 10    
STT    MOBI CỘT 28    GIÁ    MOBI CỘT 29    GIÁ    CỘT 30- NK    GIÁ
1    0768.126.678    600    0768.172.678    500    0782.111.839    450
2    0768.763.678    600    0768.653.678    500    0778.26.38.39    790
3    0768.971.678    600    0768.983.678    600    0782.29.30.39    790
4    0768.163.678    600    0768.997.678    1,2tr    0787.22.36.39    500
5    0768.151.678    900    0768.771.678    900    0763.36.68.39    790
6    0768.159.678    900    07788.29.678    900    0768.36.09.39    650
7    0768.719.678    900    0768.951.678    600    0782.21.09.39    650
8    0768.929.678    1,2tr    0768.916.678    600    0789.216.939    650
9    0768.751.678    600    0767.139.168    2.5tr    0796.31.38.79    500
10    0768.013.678    600    0768.957.678    600    0778.326.579    700
11    0762.452.789    900    0768.732.678    600    0783.1982.79    600
12    0768.913.678    600    0768.958.678    900    0788.24.24.79    900
13    0768.731.678    600    0765.857.678    600    077.23.93.179    600
14    0768.991.678    900    0764.323.678    600    079.41.345.79    900
15    0931.27.60.88    500    0768.916.678    600    0703.49.49.68    690
16    0938.006.494    500    079.3322336    900    0788.295.279    600
17    090.27.67892    900    0778.624.668    600    0705.673.179    550
18    0909.58.78.74    390    0768.01.38.68    790    0705.64.71.79    500
            0776.952.968    790    0796.301.179    600
20            077885.62.68    790    078.20.22.379    700
21            0778.67.62.68    900    0782.236.279    500
22            0776.92.39.68    790    0705.691.279    500
23                    0705.68.21.79    600
24                    078.208.9979    790
25                    0766.37.59.79    790
HOT LINE  0901.656.888 & 0906.355.368                        
                        
                    TRANG 11    
STT    MOBI -CỘT 31    GIÁ    MOBI -CỘT 32    GIÁ    MOBI -CỘT 33     GIÁ
1    SIM THỔ ĐỊA    GIÁ    0931.907.189    790    0936.23.74.94    390
2    0766.338.638    3tr5    0931.927.189    790    0901.736.227    350
3    0896.568.578    3tr5    0931.953.389    790    0936.249.171    350
4    0931.9.10.338    600    0904.034.889    790    0931.720.733    350
5    0932.512.338    500    093.1947.889    790    0903.467.535    350
6    0932.524.338    500    0909.59.88.29    500    0903.461.662    350
7    0934.917.338    500    0931.92.56.76    450    0903.462.335    350
8    0934.954.338    500    0931.960.776    390    0936.246.133    350
9    0931.220.278    900    0934.972.996    450    0903.47.23.73    350
10    0932.435.778    500    0934.94.86.96    450    0903.472.661    350
11    0934.860.778    500    0938.529.228    500    0931.727.551    450
12    0934.831.338    500    093.81.123.73    500    0934.456.102    350
13    0934.707.338    500    0936.241.664    350    0936.247.225    390
14    0931.124.338    500    0931.704.116    350    0936.397.161    350
15    0932.503.778    650    090.21.456.27    350    0903.471.446    350
16    0932.430.338    500    090.21.24.117    350    0901.73.24.94    450
17    0931.961.778    650    0936.396.775    390    0936.245.882    350
18    0934.816.338    500    0934.789.896    450    0906.252.466    600
19    0934.982.778    500    0902.14.75.85    350    0903.469.737    390
20    0934.916.778    500    0902.132.994    390    0903.472.977    390
21    0934.980.778    500    0902.129.171    450    0901.728.991    450
22    0934.820.778    500    093.62.65.997    600    0901.73.62.92    450
23    0934.749.778    500    0931.720.676    450    0936.237.848    400
24    0932.182.172    900    0902.139.855    450    0931.726.223    390
25                        
HOT LINE  0901.656.888 & 0906.355.368                        
                        
                         TRANG 12    
STT    MOBI CỘT 34    GIÁ    MOBI CỘT 35    GIÁ    MOBI CỘT 36    GIÁ
1    0903.87.10.88    790    0931.928.993    600    0933.174.679    1,5tr
2    0934.964.588    450    0934.974.990    500    0937.051.479    900
3    0934.756.588    450    0932.538.166    390    0933.97.40.79    1,9tr
4    0931.84.74.88    500    0932.586.966    900    0931.269.878    500
5    0932.51.20.99    600    0932.580.866    600    0931.27.75.78    500
6    0932.537.988    600    0932.564.866    600    0938.48.58.00    900
7    0934.967.299    500    0931.85.60.66    600    0938.652.991    450
8    0902.1333.50    450    0934.832.866    690    0938.65.27.87    390
9    0934.982.996    500    093.25.987.66    500    0938.67.13.93    450
10    0934.788.991    790    0932.578.166    500    0938.158.991    450
11    0931.973.990    600    0934.812.488    490    0938.11.90.92    900
12    0931.966.383    790    0934.760.588    490    0938.79.20.29    450
13    0932.547.996    500    0934.75.81.88    690    0938.30.92.98    500
14    0932.530.996    500    0932.526.488    500    0938.137.885    450
15    0932.563.996    500    0932.510.588    790    0938.146.909    390
16    0932.570.993    500    0934.852.188    600    0938.127.558    450
17    0931.920.995    790    0934.731.388    500    0937.355.078    900
18    0931.982.995    790    0931.956.997    690    0909.305.783    350
19    0931.983.995    790    0932.586.997    500    0909.12.72.94    350
20    0931.935.696    500    0934.920.887    390    0909.852.690    350
21    0931.982.885    500    0934.78.08.87    500    0909.115.980    350
22    0931.972.885    500    0931.965.883    450    0909.481.387    350
23    0931.970.995    790    0932.540.998    450    0909.896.580    350
24    0931.926.993    790    0932.426.998    450    0909.202.260    900
25                    0909.78.79.26    900
HOT LINE  0901.656.888 & 0906.355.368                        
                        
                        
                    TRANG 13    
STT    MOBI CỘT 37    GIÁ    MOBI CỘT 38    GIÁ    MOBI CỘT 39    GIÁ
1    0903.448.545    500    0903.476.887    450    0936.237.646    350
2    0903.229.131    500    0901.739.178    690    0935.815.770    350
3    0935.818.662    690    0936.237.012    500    093.74.868.74    500
4    0936.323.155    500    0935.95.44.94    390    0903.445.822    450
5    0902.144.003    600    0904.359.177    390    0904.57.62.67    300
6    0903.448.771    690    0935.918.949    450    0903.47.91.94    390
7    0903.449.252    500    0935.921.884    350    0936.87.22.52    390
8    0903.449.453    900    0936.270.446    350    0936.803.664    350
9    0936.225.644    450    093.44.59.818    450    0931.068.226    390
10    0936.244.919    690    0901.735.080    350    0931.703.489    390
11    0936.188.060    600    0902.152.080    350    0935.833.774    450
12    0936.188.010    600    0909.596.040    450    0903.474.012    450
13    0902.113.707    790    0902.132.446    300    0935.741.040    350
14    0902.114.797    790    0933.821.488    450    093.62.67.332    350
15    0903.44.81.44    600    0903.469.660    350    093.62.65.747    350
16    0903.46.64.94    600    0931.728.003    350    0901.732.770    390
17    0936.321.200    350    0936.249.833    350    093.62.68.322    390
18    0936.23.54.84    350    0936.24.54.33    350    0935.70.9949    450
19    0901.735.797    500    0936.279.464    350    0903.47.9876    450
20    0903.472.775    350    0903.470.661    350    0903.479.335    350
21    0902.13.23.29    350    0904.597.255    350    0931.720.446    350
22    0902.140.557    350    0934.588.474    400    093.19.56783    900
23    0936.246.993    450    0931.70.32.82    390    093.19.45675    900
24    0936.253.007    500    0931.703.119    500    0931.902.113    600
25    0931.904.486    450    0934.76.20.86    500    0938.696.733    790
HOT LINE  0901.656.888 & 0906.355.368                        
                        
                        
                    TRANG 14    
STT    MOBI CỘT 40    GIÁ    MOBI CỘT 41    GIÁ    MOBI CỘT 42    GIÁ
1    09318.98765    1.5tr    0934.89.64.99    790    076.30.22226    1.5tr
2    0935.816.990    500    090.11.090.41    950    0707.69.79.86    900
3    09.01234.319    900    0935.814.115    390    0762.89.66.89    1.5tr
4    090.86.86.782    500    093.62.69.112    390    076.39.123.39    1,5tr
5    0937.82.85.93    500    0935.916.733    350    070.5678.287    600
6    090.34.789.67    450    0935.921.665    390    070.5678.738    790
7    090.34.789.57    450    0936.240.161    300    0772.75.75.99    790
8    090.34.789.48    450    0902.14.55.75    390    070.5678.207    600
9    090.34.789.24    450    0902.147.448    390    0773.911.868    500
10    0931.729.133    390    0903.475.991    350    0773.71.77.